SIA BALTIC FOREST iepērk apaļkokus

SALACGRĪVAS OSTĀ, JŪRAS IELĀ 18

DARBA LAIKS: Apaļkokus pieņem darba dienās 8-17, pārtraukums 12-13

Pēc darba laika un brīvdienās zvanīt.  mob.  26513960


Sortimentu nosaukums

IZMAIŅAS  

No 23.05.2023  

12:00  

Laukums Jūras 18, Salacgrīva

Sertificētai  

koksnei

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Bērza papīrmalka

58,00

+1 

53,00 

51,50 

49,00

47,50

45,00

Skujkoka papīrmalka

57,00

+1

52.00  

50.50  

   49,00

47.50  

45.00  

Alkšņa papīrmalka

no 7cm diametrā  

 51,00 

      +1

46.00  

44.50  

43.00  

39.50  

37.00  

Apses papīrmalka

 51,00 

      +1

46.00  

44.50  

43.00  

41,50  

39.00  

Kurināmā malka(visas sugas)

       50,00       +1

45.00  

43.50  

42.00  

40.50  

38.00  

Egle/priedes sīkkoksne 3.70-5.20 ∅ 9-16 

   *****

*****

Bērza Finierkluči                                                                                        ∅ 16-19

      ∅ 20-25

      ∅ 26 +

      ∅ A 26+

  3,10 m                      105,00

130,00

140,00

160,00 

  3,30 m                    155,00

   165,00

   170,00

   230,00

    

 

 

 

  4,90 m                             165,00

  173,00

  178,00

  235,00

Lapukoku tara Diametrs 14+ Garums 2.50

 

*****EGLES  UN  PRIEDES  ZĀĢBAĻĶI

Zāģbaļķu garumi un diametri

Laukums Jūras 18, Salacgrīv

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Egle - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

70.00

******

64.00  

62.00  

60.50  

59.00  

57.00

Egle - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

80.00

******

74.00  

72.00  

70.50  

69.00  

67.00  

Egle - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

80.00

******

74.00  

72.00  

70.50  

69.00  

67.00  

Egle-3.70

no 14-40

75.00 

******

69.00  

67.00  

65.50  

 64.00  

62.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

72.00

******

67.00  

66.00  

65.00  

64.00  

62.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

85.00

******

80.00  

78.00  

77.00  

76.00  

74.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

85.00

******

80.00  

78.00  

77.00  

76.00  

74.00  

Priede - 3.70 no 14-4

72.00 

*****

66.00  

65.00  

64.00  

63.00  

61.00  

Kurināmā šķelda.

***** 

 

*******

********

*******

*******

*******


KLIENTU APKALPOŠANAS TĀLRUŅI

 • Cenas un apaļkoku pieņemšana Salacgrīvas ostā - 26513960 (Andris), andris@balticforest.lv
 • Dokumentu noformēšana darba dienās no 8:00-12:00 un 13:00-17:00
 • Informācija par apmaksu - Dana (grāmatvedība) dana@balticforest.lv, 8.00-17.00


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI


FIZISKĀM PERSONĀM 

 • Personas apliecinošs dokuments;
 • Ciršanas apliecinājuma kopija vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību apliecinoša dokumenta kopija;
 • Par kokmateriālu iegādi  tiks noformēts iepirkuma akts.
 • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • Piegādātāja pašdeklarācija  LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • JURIDISKĀM PERSONĀM

  • Pavadzīme;
  • Ciršanas apliecinājuma kopija;
  • Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks - iegādes dokumenta vai līguma kopija, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi līdz ciršanas apliecinājumā norādītajam īpašniekam.
  • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
  •  Piegādātāja pašdeklarācija LEJUPLĀDĒT ŠEIT


  SERTIFICĒTIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kas piegādā koksni ar Controlled wood paziņojumu

  • Pavadzīme;
  • Ciršanas apliecinājuma kopija.