SIA BALTIC FOREST iepērk apaļkokus

SALACGRĪVAS OSTĀ, JŪRAS IELĀ 18

DARBA LAIKS: Apaļkokus pieņem darba dienās 8-17, pārtraukums 12-13

Pēc darba laika un brīvdienās zvanīt.  mob.  26513960

                                 Iepriekš vienojoties ir iespējamas piemaksas par piegādāto apjomu


Sortimentu nosaukums

IZMAIŅAS

No 20.03.2023  

08:00  

Laukums Jūras 18, Salacgrīva

Sertificētai

koksnei

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Bērza papīrmalka

77,00

+1 

72,00 

70,50 

69,00

67,50

65,00

Skujkoka papīrmalka

72,00

+1

67.00  

65.50  

64.00  

62.50  

60.00  

Alkšņa papīrmalka

no 7cm diametrā  

 50,00 

      +1

45.00  

43.50  

42.00  

40.50  

38.00  

Apses papīrmalka

 51,00 

      +1

46.00  

44.50  

43.00  

41,50  

39.00  

Kurināmā malka(visas sugas)

       50,00       +1

45.00  

43.50  

42.00  

40.50  

38.00  

Egle/priedes sīkkoksne 3.70-5.20 ∅ 9-16 

   *****

*****

Bērza Finierkluči                                                                                        ∅ 16-19

      ∅ 20-25

      ∅ 26 +

      ∅ A 26+

  3,10 m                      125,00

134,00

142,00

215,00

  3,30 m                    155,00

   165,00

   170,00

   230,00

    

 

 

 

  4,90 m                             165,00

  173,00

  178,00

  235,00

Lapukoku tara Diametrs 14+ Garums 2.50

 

*****EGLES  UN  PRIEDES  ZĀĢBAĻĶI

Zāģbaļķu garumi un diametri

Laukums Jūras 18, Salacgrīv

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Egle - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

70.00

******

66.00  

65.00  

64.00  

63.00  

61.00  

Egle - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

86.00

******

81.00  

80.00  

79.00  

78.00  

76.00  

Egle - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

86.00

******

81.00  

80.00  

79.00  

78.00  

76.00  

Egle-3.70

no 14-40

75.00 

******

71.00  

70.00  

69.00  

68.00  

66.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

72.00

******

67.00  

66.00  

65.00  

64.00  

62.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

90.00

******

85.00  

84.00  

83.00  

82.00  

80.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

90.00

******

85.00  

84.00  

83.00  

82.00  

80.00  

Priede - 3.70 no 14-4

72.00 

*****

66.00  

65.00  

64.00  

63.00  

61.00  

Kurināmā šķelda.

***** 

 

*******

********

*******

*******

*******


KLIENTU APKALPOŠANAS TĀLRUŅI

 • Cenas un apaļkoku pieņemšana Salacgrīvas ostā - 26513960 (Andris), andris@balticforest.lv
 • Dokumentu noformēšana darba dienās no 8:00-12:00 un 13:00-17:00
 • Informācija par apmaksu - Dana (grāmatvedība) dana@balticforest.lv, 8.00-17.00


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI


FIZISKĀM PERSONĀM 

 • Personas apliecinošs dokuments;
 • Ciršanas apliecinājuma kopija vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību apliecinoša dokumenta kopija;
 • Par kokmateriālu iegādi  tiks noformēts iepirkuma akts.
 • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • Piegādātāja pašdeklarācija  LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • JURIDISKĀM PERSONĀM

  • Pavadzīme;
  • Ciršanas apliecinājuma kopija;
  • Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks - iegādes dokumenta vai līguma kopija, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi līdz ciršanas apliecinājumā norādītajam īpašniekam.
  • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
  •  Piegādātāja pašdeklarācija LEJUPLĀDĒT ŠEIT


  SERTIFICĒTIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kas piegādā koksni ar Controlled wood paziņojumu

  • Pavadzīme;
  • Ciršanas apliecinājuma kopija.