SIA BALTIC FOREST iepērk apaļkokus

SALACGRĪVAS OSTĀ, JŪRAS IELĀ 18

DARBA LAIKS: Apaļkokus pieņem darba dienās 8-17, pārtraukums 12-13

Pēc darba laika un brīvdienās zvanīt.  mob.  26513960


Sortimentu nosaukums

IZMAIŅAS

No 11.08.2022  

12:00  

Laukums Jūras 18, Salacgrīva

Sertificētai

koksnei

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Bērza papīrmalka

127,00

+1 

123,00 

121,50 

120,00

118,50

116,00

Skujkoka papīrmalka

82,00

+1

79.00  

77.50  

76.00  

74.50  

72.00  

Skujkoka malka

no 5cm diametrā

70,00

66.00  

64.50  

63.00  

61.50  

59.00  

Apses papīrmalka

93,00

      +1

90.00  

88.50  

87.00  

85.50  

83.00  

Kurināmā malka(visas sugas)

70,00

66.00  

64.50  

63.00  

61.50  

59.00  

Egle/priedes sīkkoksne 3.70-5.20 ∅ 9-16 

   *****

*****

16-19

20-25

26 +

A 26+

Bērza Finierkluči 3,10 m. 

82,00

124,00

134,00

150,00

124,00 

   135,00

   142,00

   181,00

Bērza Finierkluči 3,30 m  

 

 

 

Lapukoku tara Diametrs 14+ Garums 2.50

65,00 

*****EGLES  UN  PRIEDES  ZĀĢBAĻĶI

Zāģbaļķu garumi un diametri

Laukums Jūras 18, Salacgrīv

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

0 - 20km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

21 - 40km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

41 - 60km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

61 - 80km

Pie ceļa attālumā no Salacgrīvas.

81 - 130km

Egle - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

70.00

******

66.00  

65.00  

64.00  

63.00  

61.00  

Egle - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

90.00

******

88.00  

87.00  

86.00  

85.00  

83.00  

Egle - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

90.00

******

88.00  

87.00  

86.00  

85.00  

83.00  

Egle-3.70

no 14-40

75.00 

******

71.00  

70.00  

69.00  

68.00  

66.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 14-20  

74.00

******

70.00  

69.00  

68.00  

67.00  

65.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 21-25  

95.00

******

91.00  

90.00  

89.00  

88.00  

86.00  

Priede - 4.90;5.20

∅ no 26-40  

95.00

******

91.00  

90.00  

89.00  

88.00  

86.00  

Priede - 3.70 no 14-4

75.00 

*****

71.00  

70.00  

69.00  

68.00  

66.00  

Kurināmā šķelda.

23.00 

+1,00 

*******

********

*******

*******

*******


KLIENTU APKALPOŠANAS TĀLRUŅI

 • Cenas un apaļkoku pieņemšana Salacgrīvas ostā - 26513960 (Andris), andris@balticforest.lv
 • Dokumentu noformēšana darba dienās no 8:00-12:00 un 13:00-17:00
 • Informācija par apmaksu - Dana (grāmatvedība) dana@balticforest.lv, 8.00-17.00


NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI


FIZISKĀM PERSONĀM 

 • Personas apliecinošs dokuments;
 • Ciršanas apliecinājuma kopija vai tam pielīdzināma kokmateriālu piederību apliecinoša dokumenta kopija;
 • Par kokmateriālu iegādi  tiks noformēts iepirkuma akts.
 • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • Piegādātāja pašdeklarācija  LEJUPLĀDĒT ŠEIT
 • JURIDISKĀM PERSONĀM

  • Pavadzīme;
  • Ciršanas apliecinājuma kopija;
  • Ja kokmateriālu piegādātājs nav cirsmas īpašnieks - iegādes dokumenta vai līguma kopija, kas pierāda piegādātās koksnes izcelsmi līdz ciršanas apliecinājumā norādītajam īpašniekam.
  • Anketa par mežizstrādes darbiem LEJUPLĀDĒT ŠEIT
  •  Piegādātāja pašdeklarācija LEJUPLĀDĒT ŠEIT


  SERTIFICĒTIEM PIEGĀDĀTĀJIEM, kas piegādā koksni ar Controlled wood paziņojumu

  • Pavadzīme;
  • Ciršanas apliecinājuma kopija.